ปิดการ Login ชั่วคราว
กลับมาใช้งานได้ช้าสุด วันที่ 7 ก.ค.เนื่องจากจะมีการ Update Server และติดตั้ง SSL (https) ให้กับสมาชิกทุกเว็บไซต์

เนื่องจากการเข้าไปอัพเดทช่วงนี้จะทำให้ข้อมูลที่อัพเดทหาย หลังจากอัพเดท Server แล้ว

แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ADD LINE นี้ ---> Line Power Web OA
เมื่อเสร็จเราจะแจ้งผลให้ทราบทาง LINE OA นี้ทันที